1. Darczyńca przekazudcji Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi NIP: 6762201007, z siedzibą w Krakowie (31-153), przy ul.Szlak 77/222, REGON: 35637320200000 (dalej: „Instytut Ks. Piotra Skargi” lub „Fundacja”) pod nazwą „Podopieczni Ojca Pio” prowadzonej na stronie internetowej Śladami Ojca Pio (www.sladamiojcapio.pl).
  2. Darczyńca przekazuje darowiznę cykliczną na działalność statutotwą Instytutu Ks. Piotra Skargi, w szczególności w celu szerzenia zasad cywilizacji chrześcijańskiej w społeczeństwie.
  3. Darczyńca wyraża zgodę na na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości pierwszej przekazanej darowizny. Darowizna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Dane karty będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności PayU.
  4. Rezygnacja z darowizn cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil danymi otrzymanymi w e-mailu po dokonaniu pierwszej darowizny cyklicznej.
  5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących darowizn cyklicznych (rozpoczęcie lub rezygnacja z miesięcznej subskrypcji, zmiana kwoty darowizny, brak wiadomości email potwierdzającej subskrypcję) należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@sladamiojcapio.pl .