Administrator danych osobowych

Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, z siedzibą w Krakowie (31-064), przy ul. Augustiańskiej 28 (dalej jako: „Fundacja”), właściciel serwisu internetowego www.sladamiojcapio.pl (dalej jako „Serwis”), a jednocześnie administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących osób odwiedzających serwis.

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: kontakt@fiesir.pl .

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fundacji odpowiedzialni za obsługę Serwisu, podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Fundacji (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer), podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Polityka zbierania informacji

Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów niż te, dla jakich zostały podane.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 • Przetwarzamy dane osobowe uzyskane za pomocą serwisu internetowego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przykładowo, obejmuje to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa internetowego, w tym funkcjonalność serwisu;
 • udzielenie informacji za pomocą formularza kontaktowego;
 • dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami.
 • W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przekazywanie informacji dotyczących działań prowadzonych przez Fundację Postawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Może się zdarzyć, że będziemy musieli wykorzystać dane osobowe do realizacji obowiązków prawnych np. w przypadku żądań organów publicznych lub obowiązków podatkowych i rachunkowych Fundacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celów dla jakich zostały zebrane:

 • w zakresie Państwa wiadomości poprzez formularz kontaktowy – do czasu wyjaśnienia przekazanej informacji lub zapytania;
 • w zakresie kontaktu mailowego lub telefonicznego – do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie;
 • w zakresie danych osobowych darczyńców – do czasu wypełnienia obowiązków prawnych Fundacji.

Prawa osób

Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarza Fundacja:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Fundacja przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych; przeniesienie polega na otrzymaniu od Fundacji danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, np. przekazania darowizny, kontaktu mailowego i telefonicznego, a także odpowiedzi na Państwa wiadomość pozostawioną w formularzu kontaktowym.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG.

Pliki cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być w celu (i) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (ii) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, (iii) utrzymanie sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Blokowanie lub ograniczanie plików cookies przez użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania oraz wygodę korzystania z niektórych serwisów internetowych, w tym Serwisu. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookies.

© Fundacja Instytut Edukacji Społęcznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi
Zapoznaj się ze Statutem Fundacji: kliknij tutaj.